Tähtis teade!

Alates 20. juunist asub Tarbijakaitseameti ja EL tarbija nõustamiskeskuse kontor Tallinnas uuel aadressil Pronksi 12.

Ettevõtjale

Tavatarbijate kõrval pakub tarbijakaitseamet informatsiooni ka ettevõtjatele. Ettevõtjatele suunatud osa sisaldab tarbijakaitseameti välja töötatud soovituslikke juhendeid ja eeskirju, et tõhustada tarbijate paremat teenindamist erinevates valdkondades.

Kui soovite, et saadaksime teile elektrooniliselt teavitusi eesolevatest infopäevadest, konverentsidest või uuendatud juhendmaterjalidest, siis palun andke sellest teada siin.