Oluline

30.03.2015
Tarbijakaitseamet kontrollis veebruaris müügilolevate juveelitoodete märgistusi ja müüginõuetest kinnipidamist. Leiti kolm nõuetele mittevastavat ehet.