Oluline

24.07.2015
Kuna sideteenuse lepingute ühepoolset muutmist puudutav regulatsioon on nüansirikas, koostas tarbijakaitseamet sideettevõtjatele juhendi, mis selgitab millistel tingimustel seda teha võib ning annab nõu ja soovitusi, kuidas sellisel juhul tarbijaid teavitada ja millised õigused on tarbijal. 
 

Koolitused ja konverentsid

Print

Peagi lisame siia info 2015. aasta sügishooaja infopäevadest ja õpitubadest.