Oluline

20.05.2016
Tarbijakaitseamet pani Diff Eesti OÜ musta nimekirja, kuhu kuuluvad tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtted. Ettevõte ei täida oma lepingulisi kohustusi tarbijate ees ega tagasta neile lepingust taganemisel ka ettemaksu.