Ametist

Tarbijakaitseamet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded on täpsemalt määratletud ministri poolt välja antud tarbijakaitseameti põhimääruses. Lisaks juhindub amet oma töös sisemiselt seatud strateegilistest eesmärkidest, kus on periooditi määratletud ameti täpsemad eesmärgid, missioon ja visioon.