Dokumendiregister

Print

Tarbijakaitseameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu. Tutvumaks dokumentidega, mis on registreeritud 1. jaanuar 2011 ja varem või millel on juurdepääsupiirang või mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet (märgistatud tärniga), palume esitada teabenõue e-posti aadressile info [at] tarbijakaitseamet [dot] ee (subject: Teaben%C3%B5ue.%20K%C3%BCsimus%20kodulehelt) .

Alates 2014. a esitatud tarbijate pöördumised ja selgitustaotlused ning nende menetlustega seotud dokumentide kohta olev info on leitav tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemis siin.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.