Dokumendiregister

Tarbijakaitseameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele on juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu.

Dokumendiregister avalik vaade kuni 31.12.2017
Dokumendiregister avalik vaade alates 01.01.2018
 

NB! Seoses dokumendihaldussüsteemi vahetusega on meil üleminekuperiood.
Kindlat dokumenti otsides tasub vaadata mõlemasse registrisse!

Kuidas otsida dokumente?

Dokumendiregistrist saab otsida järgmiste andmete järgi:

  • Dokumendi liik
  • Registreerimise kuupäevade vahemik 
  • Registreerimise number
  • Dokumendi pealkiri
  • Saatja/saaja
  • Juurdepääsupiirangu lõppkuupäev

Tutvumaks dokumentidega, mis on registreeritud 1. jaanuar 2011 ja varem või millel on juurdepääsupiirang või mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet (märgistatud tärniga), palume esitada teabenõue e-posti aadressile info [at] tarbijakaitseamet [dot] ee (subject: Teaben%C3%B5ue.%20K%C3%BCsimus%20kodulehelt) .

Alates 2014. a esitatud tarbijate pöördumised ja selgitustaotlused ning nende menetlustega seotud dokumentide kohta olev info on leitav tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemis siin.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.