Ettekirjutused

Print

Avaldame oma ettekirjutused pärast jõustumist s.t. pärast ettekirjutuse kätte toimetamist adressaadile. Kõigi ettekirjutustega saab tutvuda tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonnas.

Ettekirjutused 2018

Ettekirjutused 2017

Ettekirjutused 2016

Ettekirjutused 2015

Ettekirjutused 2014

Varasemate ettekirjutustega saate tutvuda esitades teabenõude. Teabenõude korras on meil võimalik väljastada ettekirjutused, mille koostamisest ei ole möödunud rohkem kui 7 aastat.