Nõuandetelefon

Kui Sul on küsimusi, mis on seotud tarbija õigustega või soovid nõu, kuidas käituda, kui ostetud toode või teenus on osutunud ebakvaliteetseks, siis nõustab Sind tööpäeviti 10.00-15.00 tarbijakaitseameti nõuandetelefon 6 201 707. 

Soovitused nõuandetelefonil helistajale:
  • tee enne helistamist endale selgeks küsimus, millele soovid vastust;
  • püüa helistamisel sõnastada küsimus võimalikult konkreetselt ja arusaadavalt;
  • küsi üks küsimus korraga ja kuula ära vastus;
  • kuula ära vastaja täpsustavad küsimused, kuna just need võivad olla määrava tähtsusega;
  • ära lasku vastajaga vaidlusesse, kuna seadused on kõikidele ühesugused ning nõustaja neid kahjuks muuta ei saa.

NB! Parema klienditeeninduse tagamiseks ning hilisematest vaidlustest hoidumiseks- kõik meie kõned salvestatakse.

Telefonikõnede salvestamise lubatavuse juhis
Andmekaitseinspektsioonil valmis uuendatud juhis telefonikõnede salvestamise lubatavuse kohta, mis annab juhtnööre nii erasektorile kui avalikule sektorile.
Juhis selgitab telefonikõnede salvestamise lubatavust nii ametiasutustes kui ettevõtetes (avalikus ja erasektoris).
Seadus loeb kõnesalvestusi, mis võimaldavad inimest tuvastada, isikuandmeteks1. Isikuandmete kogumist ja kasutamist reguleerib isikuandmete kaitse seadus. Sama seadus annab Andmekaitse Inspektsioonile õiguse anda soovituslikke juhiseid (§ 33 lg 1 p 5).
Tutvu juhisega
SIIN
-------------------------------------
1 Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 1, vt ka Euroopa andmekaitseasutuste ühise töörühma arvamust 4/2007 isikuandmete mõiste kohta
siit