Pöördu ameti poole

Kui Sul tekib tarbijana[1] probleem, pöördu selle lahendamiseks esmalt ise kaupleja[2] poole. Enamik tarbijate pretensioonidest saab just sel moel lahenduse. Kui Sa aga oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib kauplejaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda, küsi nõu tarbijakaitseametilt. Kõige kiirem viis nõu saamiseks on helistamine ameti nõuandetelefonile.

Pöördu tarbijakaitseameti poole, kui
  • Sul on kauplejaga tekkinud vaidlus ja Sa ei tea, kuidas edasi tegutseda,
  • oled kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud, kuid pole 15 päeva jooksul vastust saanud.
  • soovid esitada avalduse vaidluse lahendamiseks.
Me ei saa Sind aidata, kui Sinu mure on seotud
  • ebaviisaka käitumisega kaupluses või teenindusasutuses (lahenduse saamiseks pöördu kaupluse/teenindusettevõtte juhataja või omaniku poole),
  • töövaidlusega (nõu saad tööinspektsioonist),
  • ebakvaliteetsete toiduainetega (pöördu veterinaar- ja toiduameti poole),
  • ebakvaliteetsete ravimitega (võta ühendust ravimiametiga),
  • ravikvaliteediga (pöördu terviseameti poole),
  • ebapiisava eesti keele oskusega (võta ühendust keeleinspektsiooniga),
  • korteriühistu ebapädeva juhatusega (kutsu kokku korteriühistu üldkoosolek ning võimalusel valige uus juhatus).


[1] Tarbija mõiste. Tarbijakaitseseaduse § 2 punkti  1 mõistes on tarbija füüsiline isik, kellele pakutakse või kes omandab või kasutab kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. Seega tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

[2] Kaupleja mõiste. Tarbijakaitseseaduse § 2 punkti  2 mõistes on kaupleja isik, kes oma majandus- või kutsetegevuses pakub ja müüb või muul viisil turustab tarbijale kaupa või osutab teenust.

Tarbijakaitseseadus kohaldub kõigile isikutele, kes oma majandus- või kutsetegevuses pakuvad tarbijale mis tahes kaupa või teenust, ning kohaldub ka kaupleja nimel ja huvides tegutsevatele isikutele

Seega kauplejaks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik,  kes tegutseb eesmärkidel, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevuses ning iga kaupleja nimel või huvides tegutsev isik.