Praktikavõimalused

Hea praktikahuviline!

Tarbijakaitseametis (TKA-s) on võimalik praktikat sooritada kõrgkoolide üliõpilastel, kes soovivad saada erialast kogemust edaspidiseks. TKA eeldab, et praktikale taotleja on töökas ning tunneb huvi avaliku halduse ja TKA tegevuste vastu. TKA tegevusvaldkond on lai, on võimalik praktiseerida oma teadmisi erinevates valdkondades.

Praktikakoha taotlemiseks tuleb üliõpilasel haldusosakonda edastada:
 • Sooviavaldus
 • CV
Avaldus peab sisaldama:
 • Õppeasutuse nimetust, eriala ja kursust.
 • Põhjendust, miks soovitakse praktikale asuda TKA-sse.
 • Soovitav praktika kestvus ja võimalik praktikale asumise aeg.
 • Piirkonda, kus soovitakse praktikat sooritada.
Avaldusele on soovitav lisada:
 • Koolipoolne praktikakava.
 • Konkreetne teema või valdkond, millega soovitakse praktika jooksul tegeleda.
 • Eelnevalt kirjutatud erialased uurimustööd ning projektid/ praktikad, millest on osa võetud.
TKA pakub praktikandile:
 • Võimalust saada ülevaade TKA tegevusest ja funktsioonidest.
 • Juhendajat informatsiooni kogumise ning töötlemise suunamiseks.
 • Meeldivat töökeskkonda.
 • Kõik saabunud praktikaavaldused vaadatakse läbi esimesel võimalusel ning kandidaatidega võetakse ühendust ja teatakse tulemustest.

NB! Praktika sooritamine sõltub Tarbijakaitseameti võimalustest ja vajadustest. TKA-l ei ole kohustust tasustada praktikanti praktikaajal täidetavate praktikaülesannete eest.