Statistika

 

  september oktoober 2018
kokku
pöördumised kokku
2 171 2 485 22 928
telefoninõustamised 1 225 1 475 13 752
kirjalikud järelepärimised    560    686   5 397
vastuvõtud      98    122   1 073
avaldused    288    202   2 706
kontrollid     101      50      526
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
        5        2

       71

märgukirjad         3      43      212
trahviotsused ja summad
 
0
(0 eurot)
0
(0 eurot)
     5
(11 000
eurot)