Statistika

Print

 

  juuli august 2018
kokku
pöördumised kokku
 2 405 2 505 18 272
telefoninõustamised  1 471 1 436 11 052
kirjalikud järelepärimised     518    542   4 151
vastuvõtud      84    107     853
avaldused     332    420  2 216
kontrollid       33      69     375
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
        8        9

      64

märgukirjad       18      19     166
trahviotsused ja summad
 
0
( 0
eurot)
    0
( 0
eurot)
     5
(11 000
eurot)