Statistika

Print

 

  jaanuar veebruar 2018
kokku
pöördumised kokku
2 390 2 065  4 455
telefoninõustamised 1 477 1 247  2 724
kirjalikud järelepärimised     521    473     994
vastuvõtud     114    118     232
avaldused     278    227     505
kontrollid       40      37      77
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
        5      14

     19

märgukirjad       25       12      37
trahviotsused ja summad
 
        
(0 eurot)
       1 
(800
eurot)
     1
(800 eurot)