Statistika

Print

 

  mai juuni 2018
kokku
pöördumised kokku
 2 317 2 302 13 362
telefoninõustamised  1 448 1 410  8 145
kirjalikud järelepärimised     553    543  3 091
vastuvõtud     104      85     662
avaldused     212    264  1 464 
kontrollid       49      39     273
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
        6        6

     47

märgukirjad         5       38    129
trahviotsused ja summad
 
2
(3 700
eurot)
    1 
(600
eurot)
     5
(11 000
eurot)