Statistika

Print

 

  november detsember 2017
kokku
pöördumised kokku
  2480 2 042 28 994
telefoninõustamised  1 516 1 207 17 904
kirjalikud järelepärimised     549    465   6 173
vastuvõtud     149    122   1 687
avaldused     266    248   3 230
kontrollid       50      621    524
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
        5        2

    26

märgukirjad       16       15   300
trahviotsused ja summad
(vt. kvartaalset aruannet siit)
        1
(600 eurot)
        1
(9 000
eurot)
    15
(32 400 eurot)