Statistika

Print

 

  märts aprill 2018
kokku
pöördumised kokku
 2 097 2 191  8 743
telefoninõustamised  1 231 1 332  5 287
kirjalikud järelepärimised     493    508  1 995
vastuvõtud     125    116     473
avaldused     248    235     988
kontrollid       60      48     185
ettekirjutused
(vt. ettekirjutusi siit)
       12       4

     35

märgukirjad        22       27      86
trahviotsused ja summad
 
        
(0 eurot)
       1 
(5 900
eurot)
     2
(6 700
eurot)