Tarbijakaitseseadus

Print
Tarbijakaitseseadus

I peatükk - üldsätted
II peatükk - tarbija teavitamine
III peatükk - kauba või teenuse pakkumine ja müümine tarbijale
IV peatükk - tarbijakaitse korraldus
V peatükk - tarbija kaebuste lahendamine
VI peatükk - järelevalve
VII peatükk - vastutus
VIII peatükk - rakendussätted
 
Alamaktid:

Tarbijakaitseameti põhimäärus