Tarbijakaitsetegevuse rahastamine 2019

Tarbijakaitseamet (alates 01.01.2019 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, edaspidi antud dokumendis „Amet“) teavitab taotlusvoorust tarbijate huve esindava MTÜ leidmiseks, kellele eraldatakse tegutsemistoetust. Tegutsemistoetus on mõeldud tarbijakaitsealase tegevusega seonduvate kulude katteks seoses tarbijate nõustamise ja teavitamise ning tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega. Tegutsemistoetust eraldatakse vastavalt tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise korrale, mis on kehtestatud tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel. Loe edasi