Alkoholi reklaam

Print

Alkoholi  reklaami regulatsioon on sätestatud reklaamiseaduse (edaspidi RekS) §-s 28.  

Esiteks on toodud loetelu kohtadest, kus alkoholireklaam on keelatud. Loetelus sisalduvad punktid, mis keelavad alkoholi reklaami peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas, ajal ning sellise ürituse pääsmel; kaitseväe, kaitseliidu ja piirivalve ning  tervishoiu-, hoolekande ja kinnipidamisasutuse ehitises, ehitisel või territooriumil. Alkohoolse joogi reklaam ringhäälingus ei ole lubatud edastada kella 7 kuni 21-ni. Alkohoolset jooki on keelatud reklaamida ka ajalehe või ajakirja esi- või tagaküljel. Välireklaam on lubatud vaid vähese (kuni 6 ka  mahuprotsenti) etanoolisisaldusega alkohoolse joogi puhul.

Teiseks on toodud nimekiri, mida ei tohi alkoholireklaam sisaldada (nt otsest üleskutset alkoholi osta ega tarbida; joonis- ja nukufilmi ning lastekirjanduse tegelaste kujutisi; esitada teavet, sündmusi ja tegevust viisil, mis võib jätta mulje, et alkoholi tarbimine suurendab sotsiaalset ja seksuaalset edukust, parandab füüsilist võimekust või on tähtis mõnel elualal heade tulemuste saavutamiseks; seostada alkoholi tarbimist sõidukijuhtimisega; väidet, et alkoholil on ergutav, rahustav või vastuolude lahendamist soodustav toime; kujutada karskust ega mõõdukust alkoholi tarbimisel negatiivses valguses; rõhutada suurt etanoolisisaldust kui alkoholi positiivset omadust; sisaldada teavet, et alkoholi ostmisel saab või on võimalik saada tasuta või tavapärasest väiksema tasu eest kaupa või teenust).

Kolmandaks on toodud loetelu, mida käsitatakse keelatud reklaamina (nt alkoholiga seotud eseme või trükise tasuta jagamist lastele; alkoholi esitlust väljaspool alkoholi müügikohta, välja arvatud vastavaid tooteid tutvustaval messil, laadal või muul samalaadsel üritusel; alkoholi tasuta kaasaandmist kauba või teenuse müügiks pakkumisel ja müügil, välja arvatud toitlustusettevõttes kohapeal tarbimiseks; alkohoolse joogi saamise võimalust kauba või teenuse müügi suurendamise eesmärgil läbiviidava müügiedenduskampaania või muu tegevuse auhinna, võidu, kingituse või muu hüvena).

Neljandaks peab alkoholi reklaam sisaldama hoiatavat teksti „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist“  kusjuures see  peab olema tavalise tähelepanu juures kindlasti märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest. Hoiatust ei tule lisada alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimisel alkoholi müügikohas (näiteks kaubamärk „Saku originaal“  baaris kasutataval õlleklaasil).

Reklaaminõukoja seisukohad:

  • 2012.a  oktoobrikuu istungi protokoll (teema nr 1 ja2).
  • 2012.a märtsikuu istungi protokoll (teema nr 1).

Pressiteated/teavitused:

Juhend: