Austa klienti, kauple ausalt!

Austa klienti, kauple ausalt!
  • Aus kaupleja müüb kaupa reklaamitud allahindlusega
  • Aus kaupleja müüb kauba kliendile toote juures näidatud hinnaga
  • Aus kaupleja austab klienti 
Kauba hinna avaldamine

Kaupa pakkudes ja müües peab kaupleja tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind.

Tarbijakaitseseadus nõuab, et kauba müügi- ja ühikuhind avaldatakse kirjalikult selliselt, et see oleks selgelt loetav ning tarbijale üheselt mõistetav ja kergesti märgatav.

Loe lisaks: 

Ebaaus kauplemisvõte

Kauba või teenuse tarbijale pakkumine ja müük ning muul viisil turustamine peab toimuma head kaubandustava arvestades ning tarbija suhtes ausalt. Eelkõige on ebaaus tarbijat eksitav või tema suhtes agressiivne kauplemisvõte.

Eksitavaks peetakse kauplemisvõtet ka siis, kui selle mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud, ja kui ei ole mainitud kauplemisvõtte ärilist eesmärki ja viimane ei selgu juba kontekstist.

Eksitav kauplemisvõte on nii eksitav tegevus kui ka tegevusetus. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud nii enne kui ka pärast kauba või teenusega seonduva tehingu tegemist, samuti tehingu tegemise ajal.

Loe ebaausatest kauplemisvõtetest ka ostatargalt.ee lehelt ja mida peaks teadma tarbija ebaausatest kauplemisvõtest