Hasartmängu reklaam

Print

Hasartmängu, mängukoha ja hasartmängukorraldaja reklaam (edaspidi hasartmängu reklaam) on reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 21 kohaselt keelatud. Hasartmängu reklaami regulatsioon kohaldub ka mängukohas teostatavate tegevuste reklaamile. Samas on vastavale keelule sätestatud ka teatavaid erandeid koos mõningate piirangutega.

Esiteks on määratud teatud kohad või sündmused, kus hasartmängu reklaam on lubatud (nt hasartmängukorraldaja veebilehekülg, hasartmängu korraldamise koht, rahvusvahelisel reisijate veol kasutatava vee- ja õhusõiduki pardal jms). Samas tuleb lubatud kohtades hasartmängu reklaami avalikustamisel lähtuda sellest, et vastav teave ei sisaldaks üleskutset osaleda hasartmängus või külastada mängukohta ega teavet, mis võib jätta mulje, et hasartmängu mängimine on üldistes huvides kasulik või suurendab sotsiaalset edukust.

Teiseks on toodud nimekiri teabest, mida ei loeta hasartmängu reklaamiks. Nimelt on seaduses ammendavalt loetletud nii mängukoha tähistuse kui ka loterii teavituse teave, mida ei ole keelatud avalikustada. Samuti on lubatud avalikustada mistahes teavet kaubandusliku loterii kohta.

Kolmandaks võib väljaspool lubatud kohti avalikustada hasartmängukorraldaja kaubamärki. Samas tuleb sealjuures jälgida, et see vastaks seaduses sätestatud tingimustele: ei väljendaks sõnas ega kujutaks pildis hasartmängu, mängukohta ega võiduvõimalust.

Kohtuotsused (ei ole ammendav):
Pressiteated/teavitused:
Juhised