Kogumüügi aruanne

Print
Turismiseaduse § 152 näeb ette, et turismiseaduse §-s 6 nimetatud tegevusalal tegutsev reisiettevõtja esitab Tarbijakaitseametile:
  1. kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande, milles esitatakse ka järgneva kvartali täpsustatud planeeritav pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük;
  2. egevuse alustamisel ning edaspidi igal aastal koos eelmise aasta neljanda kvartali pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruandega andmed tagatise arvutamise aluseks oleva planeeritava aastase pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi kohta, mis sisaldavad pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste müüki igas kvartalis.

2018. aasta teise kvartali pakettreiside kogumüügi aruande esitamise periood on 1.07-20.07.2018.

Tähelepanu! 2018. aasta teisel kvartalil reisiettevõtjatena tegutsenud ettevõtjad esitavad kogumüügi aruandes andmed sellel perioodil kehtinud regulatsiooni järgi nii nagu siiani.

Kõige lihtsam ja mugavam on kogumüügi aruandeid esitada pakettreiside aruandemooduli - PRAM- kaudu.