Mänguasjad

Mänguasi on toode, mis on kavandatud mängimiseks (üksnes või muu hulgas) alla 14-aastastele lastele.
 
Mänguasjade ohutust käsitlevad:
Mänguasjade märgistamine:
 • Mänguasjale peab enne turule laskmist olema paigaldatud vastavusmärgis (CE-märgis). CE- märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, mänguasjale kinnitatud etiketile või pakendile. Väikeste mänguasjade või väikestest osadest koosneva mänguasja CE-märgise võib kanda ka etiketile või mänguasjaga kaasas olevale voldikule. 
 • Arvestades mänguasjaga kaasneda võivaid ohte ja vanuserühma, kellele mänguasi on mõeldud, lisatakse mänguasjale hoiatus, kus märgitakse vähemalt:
    -kasutaja minimaalne või maksimaalne vanus;
  vajaduse korral:
    - kasutaja suutlikus;
    - kasutaja minimaalne või maksimaalne kaal;
    - vajadus kasutada mänguasja ainult täiskasvanu järelevalve all.
 • Võõrkeelse märgistuse korral peab märgistusel olema lisatud nõuetele vastav eestikeelne teave kogu originaalteksti ulatuses.
 • Tootjad tagavad , et nende mänguasjad kannavad tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui mänguasja suurus või muud omadused seda ei võimalda, siis selle, et nõutud teave on pakendil või mänguasjaga kaasasolevas dokumendis.
 • Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab osutama ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta. 
 • Importijad peaksid märkima mänguasjale, või kui see ei ole võimalik, mänguasja pakendile oma nime ja aadressi. importijad peavad tagama ka selle, et mänguasjal või selle pakendil oleks tootja aadress. Kui importija puudub (s.t toode on toodetud EL-s), siis piisab üksnes tootja aadressi esitamisest.
Mänguasjade märgistamisest veel:
 • Hoiatused mänguasjadel ei tohi olla eksitavad ega valed
 • Mänguasjal ei tohi olla hoiatust, mis on vastuolus ettenähtud kasutusega, mis määratakse kindlaks tema funktsioonide, mõõtude ja tunnuste olemustega (nt kõristil jms tegelikkuses alla kolme aastasele lapsele sobival mänguasjal ei tohi olla hoiatust „ ei ole sobiv alla 3 aasta vanustele lastele“)
 • Hoiatusele peab eelnema vastavalt sobivusele sõna „Hoiatus“ või „Hoiatused“ (Mitte asendada sõna hoiatust sõnaga „Tähelepanu“, „Ettevaatust“ vms)
 • Hoiatuse „Hoiatus. Ei ole sobiv alla 3 aasta vanustele lastele“ võib asendada sümboliga,  kuid sümboli ette peab olema lisatud sõna „Hoiatus“, „Hoiatused“ ning hoiatuse põhjendus.
  Näiteks: Hoiatusväikesed osad.
 • Hoiatused, mis on määravad ostmise otsuse tegemisel, näiteks kasutajate maksimaalne ja minimaalne vanus, esitatakse tarbijale enne ostu sooritamist selgesti ja nähtaval viisil, seda ka juhul kui ost sooritatakse e-kaubanduse korras ehk e-kaupluses peavad need hoiatused väljas olema kauba juures.
Lisaviited: