Reklaaminõukoda

Reklaami Nõukoda on Tarbijakaitseameti juurde moodustatud ekspertkomisjon, kelle ülesandeks on
nõustada Tarbijakaitseametit reklaamialastes küsimustes. Samuti annab Nõukoda hinnanguid
üksikutele reklaamijuhtumitele, milliste osas on Tarbijakaitseamet algatanud menetluse.

Reklaami Nõukoja koosseisu kuulub 8 liiget:

1. Margus Kingisepp- Tarbijakaebuste komisjoni esimees
2. Urmas Oru - Eesti Ringhäälingute Liit
3. Meelis Järvela - Meediaagentuuride esindaja
4. Olav Osolin - Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit
5. Heiki Abel - Eesti Ringhäälingute Liit
6. Tiina Hiob - Tallinna Ülikool
7. Anne-Liis Ostov - Kaupmeeste Liit
8. Andres Jõesaar - Eesti Rahvusringhäälingute Nõukogu