Relva ja pürotehnika reklaam

Print

Relva, laskemoona, lõhkematerjali ning IV, T2 ja P2 kategooria pürotehnika reklaam on reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 19 ja § 20 kohaselt keelatud. Samas on sellele keelule sätestatud teatavad erandid.

Seadusandja on sätestanud kohad, kus relva ja pürotehnika reklaam on lubatud. Nimelt on nimetatute reklaam lubatud nende müügikohas, erialasel näitusel, messil ja erialases trükises. Tegemist on ammendava loeteluga ehk teisisõnu, relva ja pürotehnika reklaam on lubatud üksnes nimetatud kohtades. Samas tuleb ka nimetatud kohtades relva ja pürotehnika reklaamimisel silmas pidada järgmisi piiranguid:

  • Reklaam ei tohi sisaldada üleskutset relva ega pürotehnika ostmiseks ega kasutamiseks
  • Reklaam ei tohi sisaldada vägivalla elemente ega reklaamitava toote kasutamise ülistamist
  • Reklaam ei tohi sisaldada raskesti mõistetavaid erialaseid väljendeid

Kuigi relvareklaam on lubatud müügikohas, siis tuleb siinkohal silmas pidada asjaolu, et üldjuhul ei ole ettevõtja veebilehekülg, kus eksponeeritakse erinevaid relvasid, käsitletav müügikohana, kuivõrd enamike relvade müük e-poes (läbi veebilehekülje) on keelatud. Seega ei ole selliste relvade reklaamimine veebileheküljel lubatud.

Juhend:
Pressiteated:
Reklaaminõukoja seisukohad:
  • 2013. a septembrikuu istungi protokoll (teema nr 4)