Tarbimiskeskkonna arengu konverents

Tarbimiskeskkond on pidevas arengus püstitades ikka ja jälle uusi väljakutseid nii kauplejatele, tarbijatele kui ka seaduseloojatele. Uued tehnoloogiad ja ärimudelid võivad tihtipeale kallutada turutasakaalu paigast, mis vajavad suuremat ühiskonna tähelepanu. Tarbimiskeskkonna arengu konverentsid keskenduvad just sel hetkel aktuaalsete teemadele ja seepärast on saanud ürituste eesmärgiks juhtida nii tarbijate, kauplejate kui ka poliitika kujundajate tähelepanu ühiskonna valupunktidele. Konverentsil diskuteeritakse ja arutletakse võimalike lahenduste üle, tuuakse välja parimaid praktikaid ning huvitavaid näiteid.

Tarbimiskeskkonna arengu konverentsid on toimunud Tarbijakaitseameti, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse koostööl