Tarbimiskeskkonna arengu konverents 2015

„Kuidas tarbijast sai kaup ja milline on tulevik

Tarbijakaitseamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldavad neljandat korda tarbimiskeskkonna arengu konverentsi. Seekordne konverents keskendub suurandmete, tarbijahariduse ja tuleviku tarbimiskeskkonna temaatikale. Ühtlasi kuulutatakse välja Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste teavituskampaania. Konverents toimub 14. mail 2015 Tallinnas hotellis Swissôtel Tallinn. Konverentsi juhib Henrik Roonemaa.

Pidev tehnoloogia areng muudab järjest enam tarbimist, privaatsust ja sellesse suhtumist. Peaaegu igat inimese liigutust püütakse talletada ja väärtuslikeks andmeteks tõlgendada. Seekordsel konverentsil keskendumegi nendele teemadele ja küsime, mida nende andmetega tehakse, mis kasu on nendest ettevõtjatele ning millised on kitsaskohad tarbijale. Samuti arutleme selle üle, milliseid muudatusi oleks vaja teha haridussüsteemis, et tarbijaid muutuvaks tarbimiskeskkonnaks ette valmistada.

Konverentsi eesmärgid on:

  • diskuteerida teemal tarbija jalajälg kaupmehe andmebaasis; 
  • tuua välja suurandmete kasutamise parimaid praktikaid ja kasu ettevõtjatele;
  • arutleda andmete kogumise mõju ja võimaluste üle tarbijatele;
  • anda võimalus noortele debateerida tuleviku ja privaatsuse teemal;
  • heita pilk tuleviku tarbimiskeskkonda ning
  • arutleda, kuidas kool suudaks päriseluga sammu pidada ehk milline on tuleviku kool.

Konverentsi päevakava

Esinejate tutvustused

Ettekanded

Euroopa digitaalne ühtne turg - Thor-Sten Vertmann

Mis on big data ja kuidas seda kasutatakse? - André Karpištšenko

Suurandmete eelised ettevõtja vaatevinklist - Erki Kert

Tuleviku tarbimiskeskkond - kas inimene jäetakse valemist välja? - Raul Ennus

 

Konverentsi korraldust puudutavates küsimustes pöörduda palun: 
Anne-Mai Helemäe, anne-mai [dot] helemae [at] tarbijakaitseamet [dot] ee