Tarbimiskeskkonna arengu konverents 2017

Tavapäraselt korraldavad iga Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi tarbijakaitse ja konkurentsiasutused oma valdkonnas kõrgetasemelise konverentsi. Eesti Tarbijakaitseamet ja Konkurentsiamet ühisel korraldusel leiab 20. septembril 2017. aastal aset Euroopa tarbijakaitse- ja konkurentsipäev „Paradigma muutus tarbimis- ja ettevõtluskeskkonnas“.

Euroopa tarbijakaitse- ja konkurentsipäev 2017 annab hea võimaluse arutada teemadel, mis seonduvad Euroopa Liidu üldise strateegiaga tuleviku interneti toetuseks ja digitaalse ühisturu loomiseks. Arutlusele tulevad teemad, mis ühelt poolt kuuluvad nn kolmandasse internetiga seotud innovatsioonilainesse ja teisalt majandusvabaduse ja uute ettevõtlusmudelite hulka ning hõlmatud on ka uut tüüpi tarbijate, nn Z-generatsiooni temaatika. Need teemad pakuvad juba praegu väljakutseid  ettevõtjatele, turundajatele ja järelevalveasutustele.

Konverentsi esimesel poolel antakse ülevaade jagamismajanduse trendidest ning arutletakse, miks ja kuidas elavdab jagamismajandus majandust, millised on peamised murekohad ja kas sektorit peaks paremini reguleerima.

Konverentsi teine pool jaguneb kaheks: tarbijakaitse ja konkurents. Tarbijakaitse teemasid käsitlev paralleel võtab keskmesse tarbimiskeskkonna muutused ja tuleviku väljakutsed kõneldes uutest tehnoloogiatest, tarbija käitumisest, online-platvormidest ning selle uue reaalsusega kaasnevatest riskidest ja kasuteguritest. Konkurentsi teemasid käsitlev suund keskendub võimalustele vähendada majandusvabaduse tõkkeid ning vajadusele tõhustada järelevalveasutuste tööd.