Komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtted

Print

Komisjoni otsuse järgimiseks on kauplejal 30 päeva arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast.

Komisjoni otsused


  

 

Ettevõtjad, kes ei ole komisjoni otsust tähtaegselt täitnud ja ei ole tarbijakaitseametit teavitanud pöördumisest kohtusse sama vaidluse läbivaatamiseks, lisatakse komisjoni otsuseid mittejärgivate kauplejate nimekirja. 

Musta nimekirja kantud ettevõtted


 

 

Kaupleja kustutatakse 3 tööpäeva jooksul nimekirjast, kui ta järgib komisjoni otsust pärast nimekirja kandmist ja on sellest teavitanud teavitada tarbijavaidluste komisjoni, saates e-kirja ja otsuse täitmist tõendavad dokumendid aadressile  komisjon [at] komisjon [dot] ee või kui nimekirja kandmisest on möödunud üle 12 kuu.