Kui mul tekib kahtlus kuulutuse- või oksjoniportaalides tehingu tegemisel, siis

kasutan võimalust sõlmida digiallkirjastatud lihtleping;
3% (8 häält)
palun kauba üleandmist isiklikult ja avalikus kohas;
13% (31 häält)
palun teisel poolel oma isikut tuvastada;
2% (4 häält)
vajadusel kasutan kõiki eelnevaid võtteid;
16% (38 häält)
loobun tehingust.
67% (164 häält)
Kokku: 245 häält