Tarbijakaitseamet pani kaks reisiettevõtjat musta nimekirja

Print
20. jaanuariks tuli reisiettevõtjatel esitada tarbijakaitseametile 2016. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne ja prognoos 2017. aastaks. Astroleon OÜ ja Kihnurand AS jätsid aruande esitamata, mistõttu amet pani nad musta nimekirja.
 
Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, kuna neist saab amet sisendi, mis aitab hinnata ettevõtte tagatise piisavust. Tagatis on piisav juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud. Aruande esitamise kohustus oli 278 ettevõtjal, aruande jättis esitamata vaid kaks neist. Seega võib öelda, et üldiselt on reisiettevõtjad oma aruannete  esitamisel kohusetundlikud. 
 
Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.  
 
Lisamaterjalid: