Kui sul tekib probleem tootega, kelle poole pöördud esimesena?