Näpuvurrid peavad vastama mänguasjadele kehtestatud nõuetele

Print
Tarbijakaitseamet juhib ettevõtjate tähelepanu, et laste seas populaarsed spinnerid on mänguasjad, millele kehtivad teatud nõuded, et tagada nende ohutus kasutajatele. 
 
Mänguasjadeks loetakse tooteid, mis on kavandatud kas üksnes või muuhulgas mängimiseks alla 14-aastastele lastele. Põhinõuete kohaselt peab mänguasi olema varustatud CE vastavusmärgisega, mis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, selle etiketile või pakendile. Enne CE märgise tootele kandmist peab tootja olema läbi viinud toote vastavushindamise ning koostanud asjakohase dokumentatsiooni. Lisaks peab mänguasi kandma tüübi-, partii-, või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada. 
 
Mänguasjade puhul peab tootel või kui see ei ole võimalik, siis pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis olema märgitud tootja nimi või kaubamärk ja kontaktaadress. Kui toode imporditakse Euroopa Liitu, peavad mänguasjale olema märgitud ka importija kontaktandmed.
 
Tootja tagab, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave. Importijate kohustus on jälgida, et need nõuded oleksid täidetud. Juhised ja ohutusteave peavad olema meie lõpptarbijale esitatud eesti keeles.
 
Tarbijakaitseametile on laekunud hulgaliselt teateid tollis kinnipeetud spinnerite kohta, kuna on kahtlus, et tooted ei vasta mänguasjadele kehtestatud ohutusnõuetele. Tollis kinnipeetud mängasju, mille ohutusnõuetele vastavus ei ole tõendatud, Euroopa Liidu turule ei lubata.
 
Amet soovitab tarbijatel spinnerit ostes jälgida CE märgise olemasolu tootepakendil. Lisaks juhib amet lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et spinnerid ei ole mõeldud mängimiseks alla kolmeaastastele lastele, kuna neilt võivad eralduda väikesed osad, mis võivad olla ohtlikud väikelastele. Euroopas on lähinädalatel juhtunud mitmeid õnnetusi, kus pisikesed detailid (laagrid, tiivikud) on sattunud laste hingamisteedesse ning seetõttu on vajatud kirurgilist sekkumist. Samuti on teatatud õnnetustest, kuna sõrmed on takerdunud spinneri avadesse ning teravate servadega spinnerid on tekitanud lõikehaavu.
 
Rohkem teavet: