Päring reklaami- või muu müügiedenduskampaania kohta

Tarbijakaitseamet soovib enne kavandatava reklaami- või muu müügiedenduskampaania kohta hinnangu andmist piisaval hulgal informatsiooni, milline võimaldab asjast tervikmulje saamist.
Palume täita alltoodud lahtrid osas, mis seondub Teie kampaaniaga ning edastada olemasolev pildimaterjal ja/või helisalvestus. Tarbijakaitseamet käsitab saadud materjale ja andmeid konfidentsiaalsetena.
Tarbijakaitseameti hinnangu näol ei ole tegemist kooskõlastusega ning uute asjaolude ilmnemisel või kaebuste laekumisel võib osutuda vajalikuks menetluse algatamine

(soovi korral võite lisada ka kontakttelefoni)