Reisiettevõtjatel on aeg esitada neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruandeid

Print
Tarbijakaitseamet juhib reisiettevõtjate tähelepanu, et 20. jaanuaril on 2017. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruande esitamise tähtaeg. Esitada tuleb ka 2018. aasta pakettreiside müügiprognoos kvartalite kaupa.
 
Aruandes tuleb avaldada andmed 2017. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi ja ettemaksete kohta. Nende andmete põhjal on võimalik tuvastada reisiettevõtja poolt turismiseaduse alusel seatud tagatise nõuetekohasust ning ühtlasi ka hinnata võimalikku kahtlust tagatiskohustuse mittenõuetekohase täitmise näol.
 
Kuna tarbijakaitseametile on esitatud pakettreiside kogumüügi aruandeid, milles avaldatud andmed ei ole olnud tõesed, sh on olnud ka müügiprognoosid liiga tagasihoidlikud võrreldes reaalsete kohustustega, rõhutab amet vajadust aruannete koostamisel olla tähelepanelik ja hoolas ning lähtuda ennekõike kogumüügi ja ettemaksete mõistetest.
 
Kogumüügi all mõeldakse tarbijatelt vastavas kvartalis saadud pakettreiside reisitasusid olenemata sellest, kas pakettreis on toimunud või mitte ning kas pakettreisi eest tasutud reisitasu on tegelikule reisikorraldajale edasi kantud või mitte. See tähendab, et 2017. aasta neljanda kvartali kogumüügiks on tarbijatelt 01.10.2017-31.12.2017 saadud pakettreiside reisitasud.
 
Ettemaksete all mõeldakse tarbijatelt saadud pakettreiside reisitasusid toimumata pakettreiside eest ja sealjuures vahendatavate pakettreiside puhul tegelikule reisikorraldajale edasi kandmata pakettreiside reisitasusid olenemata sellest, millal reisitasu on saadud. 
 
Aasta viimase kvartali aruandes tuleb reisiettevõtjal alati esitada ka alanud aasta müügiprognoos kvartalite kaupa. Seejuures rõhutab amet, et müügiprognoos peab olema realistlik ning arvestama ettevõtete tegelike müügikavatsustega vältimaks olukordi, mil äkitselt suurenenud müügi tõttu muutub olemasolev tagatis ebapiisavaks. Olukorras, kus reisiettevõtja ei oma nõuetekohast tagatist, tagatis on ebapiisav või puudub sootuks, ei ole turismiseadusega ette nähtud reisijate õiguste ja huvide kõrgetasemeline kaitse tagatud. 
 
Pakettreiside kogumüügi aruanded õigeaegselt esitamata jätnud reisiettevõtjad kantakse tarbijakaitseameti musta nimekirja.
 
Rohkem teavet: