Tarbijakaitseametil valmis reisiettevõtjatele juhend kogumüügi aruande kohta

Seoses 1. juulil seadusandluses jõustunud muudatustega on tarbijakaitseamet koostanud reisiettevõtjatele suunatud uue juhendi kogumüügi aruande täitmise ja esitamise kohta. Juhend aitab reisiettevõtjatel saada vastuseid praktikas enim tõusetunud küsimustele, näiteks kes peavad aruande esitama ja milliseid andmeid aruandes esitada tuleb. Aruanne tuleb esitada 20. oktoobriks.
 
1. juulil, mil jõustusid turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused, hakkas kehtima ka uus pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm. Seega tuleb aruannete täitmisel ja esitamisel edaspidiselt lähtuda kehtivast regulatsioonist ja uuest kogumüügi aruande vormist. Muutunud on aruandluskohustuslaste ring ja esitamisele kuuluvate andmete nimistu.
 
Kogumüügi aruande peavad esitama reisikorraldajad, Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad.
 
Reisikorraldajad on kohustatud aruandes esitama andmed nii enda kui reisivahendaja kaudu müüdud pakettreiside kohta olenemata sellest, kas reisija on reisitasu tasunud reisikorraldajale või reisivahendajale. Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendajatel seetõttu enam aruande esitamise kohustust ei ole. Kui varem esitati aruandeid üksnes pakettreiside kohta, siis nüüd tuleb aruandes kajastada ka andmed seotud reisikorraldusteenuste kohta.
 
Üheks oluliseks muudatuseks on ka see, et kui varem lähtuti aruande esitamisel üksnes tarbijate poolt tasutud reisitasudest, siis alates 1. juulist tuleb lähtuda kõikide reisijate (nii füüsiliste kui juriidiliste isikute) poolt tasutud reisitasudest, välja arvatud juhul, kui pakettreis või seotud reisikorraldusteenused on ostetud üldlepingu alusel. Üldleping sõlmitakse ettevõtja ja oma majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku vahel ning selle esemeks on tulevikus pakutavad ja korraldatavad ärireisid.
 
Esimene võimalus uue vormi täitmiseks avaneb juba järgmise nädala esmaspäeval, 1. oktoobril. Aruanne tuleb esitada ametile hiljemalt 20. oktoobriks ning kõige lihtsam ja mugavam on aruandeid esitada pakettreiside aruandemooduli – PRAM – kaudu. Enamus aruandekohustuslastest on ka PRAM-iga liitunud ja esitavad aruandeid PRAM-i kaudu. Kuid ka teistelgi on see võimalus, esitades ametile PRAM-iga liitumise taotluse, mis on kättesaadav siit.
 
Lisaks eelnevalt viidatud juhendile, on amet koostanud ja avaldanud ka järgmised juhendid: