Läheneb reisiettevõtjate aruannete esitamise tähtaeg

20. oktoobriks tuleb reisiettevõtjatel esitada kolmanda kvartali kogumüügi aruanded, mis peavad sisaldama andmeid kogumüügi ja ettemaksete kohta, mis omavad suurt tähtsust reisiettevõtjate üle järelevalve teostamisel. Aruanne tuleb esmakordselt esitada uuel vormil.

Aruannete põhjal on võimalik tuvastada reisiettevõtja poolt turismiseaduse alusel seatud tagatise nõuetekohasust ning hinnata võimalikku kahtlust tagatiskohustuse mittenõuetekohase täitmise näol. 1. juulil jõustusid turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused ja kehtima hakkas ka uus pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm. Tarbijakaitseamet on koostanud uue juhendi, mis aitab reisiettevõtjatel saada vastuseid praktikas enim tõusetunud küsimustele, näiteks kes peavad aruande esitama ja milliseid andmeid aruandes esitada tuleb.

Muutunud on aruandluskohustuslaste ring ja esitamisele kuuluvate andmete nimistu. Kogumüügi aruande peavad esitama reisikorraldajad, Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad.

Reisikorraldajad on kohustatud aruandes esitama andmed nii enda kui reisivahendaja kaudu müüdud pakettreiside kohta olenemata sellest, kas reisija on reisitasu tasunud reisikorraldajale või -vahendajale. Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendajatel seetõttu enam aruande esitamise kohustust ei ole. Kui varem esitati aruandeid üksnes pakettreiside kohta, siis nüüd tuleb aruandes kajastada ka andmed seotud reisikorraldusteenuste kohta.

Üheks oluliseks muudatuseks on ka see, et kui varem lähtuti aruande esitamisel üksnes tarbijate poolt tasutud reisitasudest, siis alates 1. juulist tuleb lähtuda kõikide reisijate (nii füüsiliste kui juriidiliste isikute) poolt tasutud reisitasudest, välja arvatud juhul, kui pakettreis või seotud reisikorraldusteenused on müüdud üldlepingu alusel. Üldleping sõlmitakse ettevõtja ja oma majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku vahel ning selle esemeks on tulevikus pakutavad ja korraldatavad ärireisid.

Kõige lihtsam ja mugavam on aruandeid esitada pakettreiside aruandemooduli – PRAM – kaudu, mida enamus aruandekohuslastest ka kasutab. PRAMiga liitumiseks tuleb reisiettevõtjal registreerida omale konto kasutades id-kaarti või esitada vastav taotlus tarbijakaitseametile.  

Lisaks eelnevalt viidatud juhendile, on amet koostanud ja avaldanud ka järgmised juhendid: