Enne kui võtad laenu

  • Võrdle vähemalt 2-3 krediidiandja pakkumisi;
  • tingimuste võrdlemiseks küsi tarbijakrediidi teabelehte;
  • loe hoolikalt läbi lepingutingimused;
  • tee selgeks, mis juhtub maksevõimetuse korral.

Pärast lepingu sõlmimist on Sul taganemiseks aega 14 päeva!
Vaata täpsemalt