Koolitused õpetajatele

Print
2017/2018 õa korraldab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut koostöös Tarbijakaitseametiga klassiõpetajatele koolituse „Tark tarbija“. Koolitus on tasuta ning osaleda saab Tallinnas, Tartus või Pärnus.
 
Õppetöö toimub viiel õppepäeval, kus käsitletakse järgmisi suuremaid teemasid:
Tarbijahariduse eesmärgid ja sisu. Tarbija õigused ja kohustused
Kodune majandamine
Mõtiskleme teemadel majapidamise korrashoid ja sellega seonduvad kohustused, vesi koduses majapidamises ja inimeses,  tervislikkus ja ohutus igapäevastes valikutes, mõistlikud valikud ja elustiil ning nimetatud teemade praktiline rakendamine õppetöös.
Isiklikud rahaasjad
Käsitleme raha, kui väga olulist teemat Tartus Ettevõtlusküla Äritänaval. Miks on oluline rääkida õpilastega rahast? Kuidas arutleda rahaga seotud teemadel? Missugune on ettevõtlik õpilane? Kuidas õpetaja saab õpilaste ettevõtlikkust toetada ja millised väljakutsed on tänaseid õpilasi tööturul ootamas?
Turundus ja reklaam
Arutleme, mis on turundus ja mis reklaam ning mida võiksid sellest teada õpetajad, mida õpilased. Räägime ohtudest, mis meid sel teemal ümbritsevad ja mõtleme, mida saame klassiõpetajatena ära teha, et need ohte vältida. Jagame kogemusi, kuidas turundust ja reklaami õppetöös  kasutada.
 
Sihtrühm  klassiõpetajaid ja/või I- II kooliastme õpetajaid (oodatud on ühest koolist mitu õpetajat, meeskonda võib kuuluda ka juhtkonna liige, sotsiaalpedagoog, ringijuht, huvijuht, pikapäevarühma õpetaja …)
 
Lisainfot saab www.ht.ut.ee/et/tark-tarbija ning osalemissoovist palun teada anda marge [dot] kimmel [at] ut [dot] ee