Laenamine

Finantskirjaoskuse all mõistetakse rahaasjades arukate otsuste tegemiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning nendele tuginevat käitumist. Siia alla läheb nii üldine arusaam rahast, raha väärtusest, kui ka juba konkreetsemad probleemid, nagu näiteks võlad, krediitkaardid, laenud, lepingute lugemine ja sõlmimine, tulumaks jne.

Videote eesmärk on, et noored teadvustaksid rahaasjade planeerimise vajalikkust, saaksid aru finantsteenustest ja oskavad nende abil oma rahaasju korraldada. Samuti on oluline rõhutada vastutustundlikku finantsteenuste (kiirlaenud, õppelaenud, järelmaksud, krediitkaardid) tarbimist.

Loe edasi sissejuhatusest finantskirjaoskuse teemasse ...

1. Pidu - õppevideo vastutustundlikust laenamises (venekeelsete subtiitrite lisamise võimalusega)

Ülesanded video juurde

Ülesanded vene keeles

2. Vangla - õppevideo laenamisest

Ülesanded video juurde