Lastele suunatud reklaam

Nõuded lastele suunatud reklaamidele on sätestatud reklaamiseaduses, mis keelab üldjuhul reklaami koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kasutuses olevates ruumides. Isegi kui reklaami rohkus ei ole täna koolides ja lasteaedades probleemiks, on siiski oluline, et haridusasutuste töötajad oleksid kursis reklaamiseaduse regulatsiooni ning peamiste murekohtadega. Seda enam, et reklaamimise võimalus koolides ja lasteaedades on ettevõtjatele siiski atraktiivne.

Alljärgnevas juhises toome välja olulisema, millega arvestada enne reklaami suunamist või lubamist oma ruumidesse. Lisaks tasub tutvuda ka teiste lastele suunatud reklaami nõuetega.