Õpetajale

Miks on tarbijaharidus oluline?

Teenuseid ja kaupu müües on ettevõtjal võrreldes ostjaga eelis: tal on müüdava kauba ja teenuse kohta teave, mis ostjal puudub. Iga ellu jääda sooviva ettevõtte eesmärk on kasum, mille saavutamiseks kasutatakse vahel ka ebaausaid võtted, nagu näiteks agressiivne turundus ja eksitav reklaam. Seetõttu on tarvis riiklikke institutsioone, kes selliseid ettevõtjaid korrale kutsuvad ja tarbijat abistavad. Tähtis on tarbijaid harida, et ta  teaks oma õigusi, tunneks end kaupu ja teenuseid ostes seetõttu kindlalt, võttes vastu õigeid otsuseid.

Tarbijaharidus keskendub tarbija rollile, kriitilisele mõtlemisele, tarbijaga seotud probleemide lahendamisele ja jätkusuutlikkusele. Tarbijaharidus aitab kaasa ühiskonnaelus osaleva, kriitiliselt mõtleva ja kompetentse kodaniku kujundamisele.

Tarbijahariduse ülim eesmärk on tarbija enesekindluse ja iseseisvuse suurendamine. Selleks vajab tarbija teadmisi tarbimisega kaasnevatest riskidest ja probleemidest, oskusi neid riske ja probleeme ära tunda ning neid ennetada või nende suhtes kõige paremini käituda, hoiakuid ja veendumusi õige eluviisi kujundamiseks ja hoidmiseks. Lühemalt öeldes on need kõik tarbija teadmised, mis on olulised igapäevaelus hakkamasaamiseks.

Tarbijaharidusega saadud teadmised ei ole vaid teoreetilised, neid on võimalik igapäevaelus kasutada. Tarbijaharidusteemade ring on väga lai, hõlmates nii kodumajapidamist, finantskirjaoskust, ohutust, digitaalseid kompetentse ja muud. Tarbijaharidus aitab kaasa kriitilisele mõtlemisele, võimele mõelda mitte vaid üksikisiku tasandil, vaid ka globaalselt, kuna ühiskonnad sõltuvad järjest enam üksteisest.

Tarbijahariduse põhimõtted on analoogsed kogu Euroopas. Tarbijakaitseamet on tegelenud eraldi tarbijaharidusega pea 15 aastat. Alates 2007. aastast kuulub Eesti tarbijakaitseamet Eesti ja Põhjamaade tarbijahariduse töögruppi, mille peamiseks eesmärgiks on tarbijahariduse edendamine Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras.