Õppematerjalid

Teadliku tarbija kujundamiseks on koostatud mitmesuguseid abimaterjale. Materjalides toodud vanusegrupid ja kooliastmed on soovituslikud, õpetajad võivad neid vastavalt oma õpilastele mugandada.

  • Õppevideod – 2014-2015 lõi Balti Filmi- ja Meediakooli tudengid tarbijahariduslikud videod koolinoortele. Videote üheks eesmärgiks on, et õpetajad saaksid neid koolitunnis kasutada. Koostöös Tallinna Ülikooli didaktika lektori Eva Veeberiga on loodud õpetajale abimaterjal.
  • Rühmatööd – tarbijakaitseamet on koostöös Tallinna Ülikooliga loonud kuus tarbijahariduslikku projekti sarjast „Saame hakkama“. Projektid põhinevad analüüsil, loovusel ja meeskonnatööl ning on sobivad nii põhikooli kolmandale astmele kui ka gümnasistidele.
  • Tunnikavad – erinevatel teemadel loodud materjalid tunnis kasutamiseks. Koostatud tunnikavad on sobilikud kasutamaks näiteks ühiskonnaõpetuses, geograafias, inimeseõpetuses.