Rühmatööd

Tarbijakaitseamet on koostöös Tallinna Ülikooliga loonud kuus tarbijahariduslikku projekti sarjast „Saame hakkama …“.
Need rühmatööd on mõeldud Sulle, hea õpetaja, et saaksid siit inspiratsiooni tarbimisteemaliste projektide läbiviimisel. Projektid põhinevad analüüsil, loovusel ja meeskonnatööl ning on sobivad nii põhikooli kolmandale astmele kui ka gümnasistidele.

Varasematel aastatel on korraldatud ka võistlused, mis on kandnud nime: „Saame hakkama tervislikult ja säästlikult,“ „Saame hakkama lõbusa ja vahva peoga,“ „Saame hakkama mõnusa matkaga Eesti looduses,“ „Saame hakkama hubase köögi sisustamisega,“ „Saame hakkama rahvusliku õhtuga“ ja „Saame hakkama reklaami loomisega!“ Läbiviidud projektid on olnud väga populaarsed nii õpetajate kui ka õpilaste seas,  seda just nende tiheda igapäevaeluga seotuse tõttu.