Tarbijakäitumise ja -oskuste õpetamine – tarbijahariduse strateegia

Põhjamaade ja Eesti koostööna on valminud Tarbijakäitumise ja -oskuste õpetamine – tarbijahariduse strateegia, mis on avaldatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu ametliku dokumendina. Dokumendi valmimisel on võetud aluseks OECD soovitusi dokumendist Policy Recommendation-Consumer Education.

Põhjamaade ja Eesti  tarbijahariduse strateegia käsitleb tarbijahariduse teemasid ja selle eesmärke laiemalt. Keskmes on kaks põhiteemat: meedia- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus ning säästev tarbimine. Nendele teemadele lähenetakse tarbijahariduse neljast vaatepunktist:

  • kodune majandamine,
  • tarbija õigused ja kohustused,
  • isiklikud rahaasjad,
  • turundus ja reklaam.

Tarbijahariduse strateegia dokument on töövahend neile, kelle vastutusalasse kuuluvad riiklike strateegiate ja plaanide koostamine, õppekavadeteemalised arutelud ja otsused, õpetajakoolitus, õppematerjalide valik ning uute ideede väljatöötamine ja kohandamine õppetööks. Seda võib kasutada ka töövahendina tarbijate elukestva õppe planeerimiseks ning rakendamiseks organisatsioonides ja asutustes.

2015. aastal valmis Põhjamaade ja Eesti koostöös suunis „Lastele ja noortele suunatud tarbijaharidus – õpetamise eesmärgid“, mis ühendab haridusküsimusi ja strateegia dokumendis käsitletud pädevusi. Suunises on kirjeldatud tarbijapädevuse arendamise protsessi läbi õpetamise eesmärkide.