Tarbijate digipädevus

President Jean-Claude Junckeri juhtimisel on Euroopa Komisjon seadnud üheks oma põhieesmärkidest luua digitaalne ühtne turg, kus kodanikel ja ettevõtetel oleks veebis tõrgeteta ja õiglane ligipääs toodetele ja teenustele olenemata nende rahvusest ning elukohast.

Sellise digitaalse ühtse turu toimimise eelduseks on tarbijad. Digitaalse ühtse turu strateegia lihtsustab internetiostude tegemisel kehtivaid tarbijakaitse-eeskirju ning kohandab andmekaitse-, autoriõiguse ja telekommunikatsiooninormid digiajastule sobivaks. Tarbijate parem ligipääs digitaalsetele kaupadele ja teenustele kogu Euroopas ei ole siiski saavutatav vaid seadusemuudatustega. See nõuab ka digitaalsete oskuste ja õppe parandamist.

Selleks on komisjon Euroopa uues oskuste tegevuskavas asunud toetama liikmesriikide pingutusi digitaalsete oskuste arendamisel ja digitaalsete oskuste omandamise võimaldamisel.

Tarbijatele mõeldud digipädevuse raamistik põhineb Euroopa kodanike digipädevuse raamistikul (DigComp), mis on üldine võrdlusraamistik ja käsitleb seda, mis tähendab olla digitaalselt teadlik kodanik.

Tarbijatele mõeldud digipädevuse raamistiku eesmärk on määratleda pädevus, mida tarbijad vajavad, et tegutseda digitaalsel turul aktiivselt, turvaliselt ja enesekindlalt. Tarbijad saavad avatud digitaalsetest turgudest rohkem kasu, kui nad omandavad uusi teadmisi, arendavad ja kasutavad uusi oskusi ning võtavad digimaailma suhtes kriitilise ja tasakaalustatud hoiaku. 

Tarbijate digipädevuse raamistikuga saab tutvuda siin

Tiina Astola õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor