Teeninduskogemus

Ehkki see toimus mitu aastat tagasi, püsib sellest saadud meeldiv emotsioon siiani meeles.

Soovisin hakata kasutama internetiteenust ja uurisin, mida turul pakutakse. Kahjuks, või nüüd tagantjärele õnneks, ei kuulanud teenusepakkuja klienditeenindaja mind telefonis lõpuni ära ja sain hoopis telefoni, interneti ja televisiooni kolmikpakkumise. Ma ei olnud selle pakkumisega rahul ja soovisin ikkagi vaid internetiteenust, sest televiisorit oli võimalik näha digiboksi vahendusel tasuta ja lauatelefoni järele vajadust ei olnud. Nii ma siis kirjutasingi klienditeenindusele pika ja põhjaliku e-kirja, kus selgitasin, kuidas mind ei ole lõpuni ära kuulatud ja milliseid teenuseid ma tegelikult rahuloleva kliendina sooviksin. Need olid teenused, mida tol ajal keegi ei pakkunud (videolaenutus, teemapaketid, filmide järelvaatamine), aga mida ma selgelt ja veenvalt soovisin tulevikus kasutada ja mille eest kindlasti ka tasuda. See e-kiri jõudis ilmselt ka teenusepakkuja turundusosakonda ja mulle vastas turundusdirektor isiklikult. Üllataval kombel minu ideed ja tagasiside meeldisid talle. Ta vabandas pealiskaudse teeninduse pärast ning andis hea tahte avaldusena tookord interneti kasutamiseks vajalikud seadmed mulle täiesti tasuta ilma pikaajalise siduva lepinguta. Lisaks võimaldasid need seadmed vaadata televiisorit ja kasutada lauatelefoni, kui mul selleks vajadus oleks tekkinud.

See oli minu jaoks väga suur üllatus ja siiras rõõm, et selle ettevõtte turundusjuht oli mu kirja läbi lugenud, mõistis mind ja tegi mulle hea tahte märgiks kingituse. Loomulikult võtsin selle kingituse rõõmuga vastu ja tänasin teda väga meeldiva teeninduse eest. Minus on see emotsioon siiani ja ma olen endiselt selle ettevõtte klient.

Mul on hea meel seda kogemust teiega jagada ;).

Egon P.