Tunnikavad

Oleme loonud erinevatel teemadel materjalid tunnis kasutamiseks. Koostatud tunnikavad on sobilikud kasutamaks näiteks ühiskonnaõpetuses, matemaatikas, geograafias, inimeseõpetuses.

Vene keeles