Auto ostmine välismaalt

Eriti levinud on teistest riikidest just kasutatud autode ostmine. Kasutatud auto ülepiirilise ostu puhul pea silmas järgmist.

  • Auto ostu-müügilepingut ei tasu sõlmida välismaa eraisikuga. Eraisikult ostmisel ei laiene tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga, vaid kahe eraisiku vahelise tehinguga.
  • Välismaalt vahendajalt ostmisel tee enne ostu kindlaks, kas vahendajal on olemas volitused auto edasimüügiks ja kuidas jaguneb vastutus võimalike probleemide korral Sinu ja vahendaja vahel.
  • Oluline on teada, kas vahendaja on ostnud auto enda nimele ning kas ta müüb seda edasi juriidilise või eraisikuna.
  • Võõrkeelse lepingu puhul ole kindel, et oled kõigest õigesti aru saanud.
  • Pea silmas, et auto maksumusele lisandub veel kulusid, näiteks transpordi- ja kindlustuskulud. Teatud juhtudel võib lisanduda käibemaks, mida ostja maksab Eestisse jõudes, samuti sõiduki registreerimistasud.
  • Kui oled auto ostnud Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi autokauplusest ehk müügileping on sõlmitud juriidilise isikuga, siis on müüja kauba eest vastutav vähemalt tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid puudutava EL-i direktiivi järgi.
  • Konkreetse müüja vastutuse kindlaksmääramisel tuleb aga alati lähtuda selle konkreetse riigi seadustest, kus kauba müüja asub.