E-kaubandus

Internetist osta tundub väga lihtne ja mugav. Plusside kõrval on e-kaubandusel aga ka miinuseid, seega ei maksa e-poest uisapäisa oste teha. 

Enne e-poest kauba tellimist

 • tee selgeks, kas veebipood kuulub juriidilisele või eraisikule;
 • tea, et kui müüja on eraisik, ei kehti kaubale või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused  ning eraisikult ostes ei saa Sa pöörduda probleemide korral tarbijakaitseameti poole;
 • ole kursis, et e-poe veebilehel peab kindlasti olema ettevõtte nimi ja asukoht ning e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul pöörduda; kauba tagastamise ja garantii tingimused; kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine ja mis tingimustel tagastatakse sobimatu kaup; kes kannab tagastamiskulud.
 • tea, et välismaise e-poe kodulehel peaks olema ka märgitud, milliste riikide seadused sealt ostes kehtivad;
 • tea, kui sa oled ostnud midagi teise EL liikmesriigi  e-kauplusest aga ka siseriiklike e-ostude korral, kui tehing ei õnnestu plaanipäraselt ja sul on kaupleja suhtes tekkinud kaebus, võid selle lahendamiseks kasutada ODR-platvormi.
 • otsi lisainfot müüja varasema tegevuse ja ostjatega käitumise kohta;
 • tutvu tähelepanelikult kauba tellimistingimustega;
 • küsi klienditeenindajalt lisateavet, kui e-poe veebilehel olev info ei ole piisavalt ülevaatlik;
 • tea, et e-poe üldtingimustes peab olema kirjas teave maksetingimuste, kauba tagastamise võimaluste, müügigarantii jms kohta;
 • tea, et juhul kui kaupleja soovib osa kauba hinnast ettemaksuna, peab see olema lepingutingimustes kirjas;
 • ole kursis, et internetiostude eest on mõistlik tasuda krediitkaardiga, sest ebaausa kaupleja otsa komistamisel on Sul nii suurem võimalus ette makstud summa panga abiga tagasi saada;
 • tea, et võimalusel võiksid eelistada kauplejaid, kes kasutavad lunaraha teenust.
Pea meeles!
 • Paljud eraisikud müüvad kaupu ja teenuseid kuulutuste kaudu internetiportaalides ja ka suhtlusvõrgustikes, nagu näiteks Facebook. Kui ostad eraisikult kaupa või teenust, siis ei kehti sellele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused ning Sa ei saa probleemide korral pöörduda tarbijakaitseameti poole.
 • Internetist ostmisel hoia alles kogu ostuga seotud teave ja kirjavahetus.
 • Internetis sõlmitud lepingust on Sul õigus taganeda 14 päeva jooksul alates ajast, kui toode Sinuni jõudis.
 • Kui internetis tellitud tootel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul.
Kui sa oled ostnud midagi teise EL liikmesriigi  e-kauplusest ja sul on kaupleja suhtes tekkinud kaebus, võid selle lahendamiseks kasutada ODR-platvormi. ODR-platvorm on uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) asub aadressil http://ec.europa.eu/odr. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks aga soovi korral saab seda kasutada ka siseriiklike kaebuste puhul. Platvorm võimaldab tarbijal edastada oma kaebus elektrooniliselt kauplejale, eesmärgiga leppida kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, misjärel edastab platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise üksusele.
Kuivõrd ODR platvormi näol on tegemist tehnilise lahendusega, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge,  pakub arendus ka võimalust küsida abi. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.
 
3.detsembril 2018 jõustub määrus 2018/302 („asukohapõhise tõkestamise määrus“ või „geobloki määrus“), millega sätestatakse kohustus kohelda Euroopa Liidu tarbijaid samas olukorras samal viisil, olenemata nende kodakondsusest, elukohast või asukohast. Määruse eesmärgiks on vähendada tarbijate asukohapõhist diskrimineerimist. 

Küsimused ja vastused asukohapõhise tõkestuse määruse kohta e-kaubanduses