Elektrit puudutavad küsimused ja kaebused

Elektrituruga seonduv järelevalve ja vaidluste lahendamine on jagatud mitme ameti vahel. Seetõttu ei ole sageli põhjalikuma analüüsita võimalik öelda, kelle poole probleemi lahendamiseks pöörduda. On juhtumeid, mille lahendamiseks tuleb kaasata mitu ametit: konkurentsiamet, tehnilise järelevalve amet ja tarbijakaitseamet.

 • Tarbijakaitseamet tegeleb lepingutingimusi puudutavate küsimustega ning teeb järelevalvet elektriettevõtete reklaami- ning müügitegevuse üle.
 • Konkurentsiamet teeb elektrituruseaduse alusel järelevalvet turu toimimise ja turuosaliste tegevuse üle.
 • Tehnilise järelevalve amet tegeleb küsimustega, mis puudutavad elektriohutust ning arvesteid.
 Kümme näidisküsimust
 1. Sa pole rahul elektriettevõtte klienditeenindusega või oled leidnud puuduseid ettevõtte veebilehel. Peaksid pöörduma elektriettevõtte poole, kuna klienditeeninduse probleemid peab kaupleja ise lahendama. Juhul, kui tegemist on eksitava teabe edastamisega ja ettevõte ei tee Sinu pöördumise peale parandusi, peaksid pöörduma tarbijakaitseametisse.
 2. Sulle on alusetult esitatud leppetrahv või viivise tasumise nõue. Esmalt peaksid hoolikalt lugema lepingutingimusi ning selgitama leppetrahvi või viivisnõude sisu. Seejuures peaksid kontrollima, kas oled arved ikka õigeaegselt tasunud. Alles siis, kui Sa oled lõplikult veendunud, et leppetrahvi või viiviste nõudmiseks puudub alus ning Sa ei jõua elektriettevõttega suheldes omal käel lahenduseni, saad pöörduda tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 3. Sul on tekkinud kahjunõue seoses elektriettevõtte tegevuse/tegevusetusega. Esmalt pöördu elektriettevõtte poole, arusaamatuste tekkimisel tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 4. Sinu elektriarvesti on taatlemata või Sul on küsimus seoses arvesti tehnilise kontrolliga. Peaksid pöörduma tehnilise järelevalve ameti poole.
 5. Sinu elektriühendus on ettevõtte poolt katkestatud.  Ühenduse katkestamise õiguspärasuse hindamisega tegeleb konkurentsiamet.
 6. Elektriettevõte muudab Sinuga sõlmitud lepingu tingimusi. Küsimuste korral suhtle esmalt elektriettevõttega ja küsi selgitusi, kui Sa vastuseid ei saa või pole uue olukorraga rahul, pöördu tarbijakaitseametisse. Samuti on Sul võimalus oma õigusi kaitsta kohtus.
 7. Avastad, et keegi varastab Sinult elektrit. Pöördu kohe politseisse või elektriettevõtte poole.
 8. Sulle on esitatud ebamõistlikult suur arve, kuid olemasolevad dokumendid kinnitavad tarbitud elektrikoguseid ja selle hinda. Esmalt peaksid pöörduma asjaolude väljaselgitamiseks elektriettevõtja poole. Kui elektriettevõtja vastus Sind ei rahulda on Sul õigus pöörduda tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 9. Sinu tarbimiskohas ei ole täidetud võrgukvaliteedi nõuded (elektriga varustatus ei ole tagatud, pinge kõigub vms).  Peaksid pöörduma konkurentsiametisse.
 10. Sa ei saa arvet.  Peaksid pöörduma elektriettevõtte poole. Samas tuleb Sul arvestada, et isegi siis, kui arve tuleb hilinemisega, ei ole Sul õigust keelduda selle maksmisest. Samas ei ole ka ettevõttel õigus nõuda Sinult viiviseid, kuna ta on ise arve esitamisega viivitanud.