Enne ja pärast ostu

Reisijana on Sul on enne pakettreisi soetamist õigus saada reisikorraldajalt või vahendajalt põhjalikku teavet pakettreisi kohta.

Lepingueelse teabe esitamine on kohustuslik nii reisikorraldajale kui vahendajale. Reisija ees peab selle kohustuse täitma emb-kumb.

Näiteks on Sul õigus saada teavet:

  • pakettreisi koguhinna, selle maksmise korra,
  • kasutatavate transpordivahendite,
  • majutuskoha,
  • toitlustuskava,
  • sihtriigi passi-, viisa- ja tervisenõuete ning
  • reisitasus sisalduvate külastuste ja ekskursioonide kohta.

Samuti pead saama teavet reisikorraldaja ja vajadusel vahendaja ärinimest ja kontaktidest ning oma õigusest lepingust enne pakettreisi algust igal ajal taganeda. Taganemisega enne pakettreisi algust võib Sulle kaasneda kohustus maksta reisikorraldajale hüvitist (nt võib hüvitise suuruse ette näha lepingus).

Lisaks peab ettevõtja Sulle esitama standardinfo teabelehe, mis üldjoontes sisaldab vähemasti järgnevat:

  • kinnitust, et tegemist on pakettreisiga,
  • infot reisija õiguste kohta,
  • infot reisikorraldaja vastutuse kohta,
  • infot reisikorraldaja tagatise kohta.

Enne pakettreisi soetamist tutvu hoolikalt pakettreisi tingimustega ja vajadusel küsi reisikorraldajalt või vahendajalt lisateavet.

Pakettreisilepingu sõlmimisel või viivitamata pärast seda pead saama lepingu koopia või selle kinnituse püsival andmekandjal (nt e-kirja teel).

Tea, et Sul on õigus nõuda paberkoopiat, kui pakettreisileping sõlmitakse poolte üheaegsel kohalviibimisel.

Pakettreisilepingus või selle kinnituses tuleb esitada kogu kokkuleppe sisu. Muu hulgas peab lepingus või kinnituses olema info selle kohta, et reisikorraldaja vastutab kõikide lepingu esemeks olevate reisiteenuste kohase osutamise eest ja peab andma reisijale abi, kui reisija satub reisil olles raskustesse.

Teave tuleb anda  ka selle kohta, et Sul on õigus anda leping üle teisele reisijale ja ka selle kohta, et Sul on kohustus teatada reisikorraldajale või vahendajale lepingu rikkumisest (nt hotell ei vasta lubatud kvaliteedile). Sul on õigus teada, kuidas toimub ettevõtte sisene kaebuste lahendamise protsess ja kuhu pöörduda juhul, kui vaidlus ettevõtjaga kokkuleppel ei lahene (nt tarbijavaidluste komisjoni).