Kauba märgistus

Kauba märgistus on tarbija jaoks oluline teabeallikas. Põhilised nõuded kauba märgistusele on kirjas tarbijakaitseseaduses. Kauba märgistuse kohta peaksid teadma järgmist.

Sulle pakutava või müüdava kauba märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav.

Märgistuse vajadus oleneb kauba liigist, omadustest ja otstarbest. Enamiku kaupade puhul ei piisa vaid kauba nimetusest, vaid kaupleja peab märkima ka kauba koguse või mõõtmed, kauba koostise ja koostisosade kogused, samuti juhised kauba kasutamiseks ja hooldamiseks, aga ka hoiatused ja ettevaatusabinõud kauba kasutamisega seotud ohtude vältimiseks, kauba säilimisaja või põhilised tehnilised andmed.

Kaupleja võib märgistusel kasutada juhendavaid või hoiatavaid jooniseid, piktogramme, märke ja sümboleid tingimusel, et nende kaudu edastatud teave on Sulle arusaadav. Piktogrammid on kasutusel näiteks jalatsite ja rõivaste märgistuses

Kaupleja ei tohi katta märgistusel olevat algupärast teavet täiendava teabe, pildi või kleebisega. Seega peab Sul alati olema võimalus võrrelda märgistuse tõlget tootja originaalmärgistusega.

Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale (nt elektrikaubad, arvutid, kodumasinad, kokkupandavad ja paigaldatavad kaubad) on tootja kohustatud lisama kasutusjuhendi.

Teatud kaupade märgistusele on kehtestatud erinõuded. Toidukaubad, jalatsid, rõivad, kodukeemia, kosmeetikatooted on näited kaupadest, kus lisaks tarbijakaitseseaduses sätestatud üldistele nõuetele peab toodete märgistus vastama ka kõigile konkreetse kauba märgistusele kehtestatud erinõuetele.

Toidukaupade ja mõnede tarbekaupade (nt kosmeetika, tarbekeemia) tarvitamine on ajaliselt piiratud.

Pea meeles!
  • Märgistus on kaupadele lisatud tarbija jaoks, seega pead tutvuma kauba märgistusega alati enne selle ostmist ja tarvitamist, et veenduda toote sobivuses.
  • Kui märgistus jääb Sulle arusaamatuks, on Sul õigus küsida müüjalt lisateavet.
  • Kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde selles ulatuses, et see sisaldaks Sulle vajalikku teavet kauba õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Seega peaksid saama nii originaaljuhendi kui ka eesti keelde tõlgitud kasutusjuhendi. Kui kasutusjuhendit kaasa ei anta, siis küsi seda müüjalt.
  • Ära eira märgistusel või kasutusjuhendis toodud teavet, sest nii võid ohtu seada oma tervise.
  • Kui Sulle tundub, et märgistus on puudulik ega vasta nõuetele, teavita sellest tarbijakaitseametit.