Kemikaalid, kodukeemia

Kemikaalidega puutub peamiselt kodukeemiavahendite kaudu pea iga päev kokku igaüks.

Kemikaal on aine või vähemalt kahe aine segu, mis on kas looduslik või saadud tootmise teel.

Kemikaaliseaduse järgi on ohtlik selline kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara. Kemikaal võib olla näiteks plahvatus- või tuleohtlik, samuti mürgine või sööbiv.

Kodukeemia all mõistetakse majapidamistöödes kasutatavaid kompleksse koostisega keemilisi aineid: pesu-, puhastus- ja hooldusvahendeid, antimikroobseid, parasiitidevastaseid ja meeleolu loovaid kodukeemiavahendeid.

Kemikaali pakend peab olema vastupidav ja kindlustama kemikaali ohutu käitlemise.

Kemikaali pakendil peab olema märgistus. Märgistus peab olema eesti keeles kas vahetult toote pakendil või eraldi etiketil, see peab olema kulumiskindel ja selgelt loetav.

Ohtliku kemikaali pakendi märgistusel peavad olema järgmised andmed: kemikaali kaubanduslik nimetus, koostisosade nimetused; valmistaja või importija nimi, aadress; ohutunnus; riski kirjeldus; ohutusnõuete kirjeldus; kemikaali kogus.

Kemikaale sisaldavate toodete ohutuks kasutamiseks tutvu kindlasti toote pakendil oleva märgistusega ja järgi vastavaid juhiseid.

Dimetüülfumaraat
Üks Sinu tervist kahjustada võiv kemikaal on dimetüülfumaraat (DMF), mille kohta peaksid teadma järgmist.
Tootjad kasutavad DMF-i kaitseks hallitusseene eest, mis võib nahkmööblit ja -jalanõusid niiskes kliimas ladustamise ja transportimise ajal kahjustada. Tavaliselt pakitakse DMF väikestesse kotikestesse, mis kinnitatakse mööbli sisse või lisatakse jalatsikarpidesse.
Nahktootesse imbunud DMF võib imbuda ka läbi riiete nahale ja põhjustada valulikku kontaktdermatiiti ning erinevaid allergilisi reaktsioone.
Euroopa Liidus on DMF-i sisaldavate toodete müük keelatud. Tooted või nende osad ei tohi sisaldada DMF-i üle 0,1 milligrammi kilo kohta.
 
Pea meeles!
  • Seni, kuni ohtlik kemikaal on suletud nõuetekohasesse pakendisse, on see ohutu.
  • Kui kodukeemiavahendite või muude kemikaale sisaldavate toodete kasutamisel on juhtunud õnnetus, saad abi terviseameti mürgistusteabekeskusest telefonil 16662.