Kindlustus

Kindlustus aitab Sul maandada ootamatute ebameeldivate sündmuste riske ja vähendada rahalist kahju õnnetusjuhtumite korral. Kindlustada on võimalik nii enda elu ja tervist kui ka vara ja muud. Levinumad on liiklus-, kasko-, kodu-, vara-, elu- ja reisikindlustuslepingud.

Kindlustuslepingu võid sõlmida ise otse kindlustusseltsi või kindlustusagendi kaudu või kindlustusmaakleri abi kasutades. Kindlustusteenuse pakkuja valikul küsi teavet klienditeenindajatelt, sõpradelt-tuttavatelt ning vaata ka internetist.

Enne valiku langetamist võrdle erinevaid võimalusi, sealhulgas pakutavat hinda, kindlustuskaitse maksimumsummat ja tingimusi. Enne lepingu sõlmimist loe hoolikalt läbi kõik tingimused, kindlasti ka väikeses kirjas olev tekst. Kui midagi jääb arusaamatuks, siis küsi klienditeenindajalt täpsustavaid küsimusi. Eelista kindlustusandjat, kelle selgelt ja arusaadavalt koostatud tingimustes on sätestatud kõik oluline.

Juhul kui kasutad kindlustuse saamiseks kindlustusmaakleri teenust, siis tea, et maakleri seadusest tulenev kohustus on esindada Sinu huve ja soovitada Sulle kõige soodsamat ja kõige paremini Sinu vajadustele vastavat kindlustust. Enne kui otsustad valida maakleri edastatud pakkumiste vahel, kontrolli üle, ega konkreetne maakleri välja pakutud kindlustusandja ei paku sama kindlustust oma veebilehe kaudu soodsamalt. Tihti juhtub, et kõige soodsama pakkumise saad siis, kui sõlmid lepingu otse kindlustusandjaga tema kodulehekülje kaudu.

Tee selgeks,

 • milliste riskide vastu soovid end kindlustada;
 • milline on Sinu vastutus;
 • kui suur on kindlustuse kuumakse;
 • kui suur on maksimaalne kahjuhüvitis;
 • milliste välistuste puhul kindlustus kahju ei hüvita (ekstreemsport, alkoholi tarvitamine vms);
 • millise aja jooksul ja kuidas peaksid kindlustusjuhtumist teatama;
 • kes on tegelik kindlustusandja, kui kasutad kindlustusmaaklerit.

Veendu, et kõik Sinu jaoks olulised sündmused, millele kaitset soovid, oleksid kindlustuslepingus ka selgelt kirjas, et vältida võimalikke vaidlusi kindlustuskaitse olemasolu üle.

Pea meeles!
 • Sajaprotsendilist kindlustuskaitset ei ole olemas.
 • Ära lähtu kindlustusandja valikul ennekõike kõige soodsamast hinnast, vaid arvesta ka muude tingimustega.
 • Kindlustuskaitse võib katkeda, kui Sa ei täida endapoolseid lepingulisi kohustusi.
 • Kindlustusselts ei ole kohustatud hüvitama rohkem, kui on kahju tegelik suurus, seda isegi siis, kui lepingujärgne kindlustussumma ehk väljamaksete ülempiir on kindlustusjuhtumi toimumise ajal suurem kindlustusväärtusest.